Test z Geografii

Atmosfera

Pytanie 1
połącz
Pytanie 2
polącz albedo
Pytanie 3
połącz
Pytanie 4
Pytanie 5
Czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza na ziemii
Pytanie 6
Dalej