Test niesklasyfikowane

Wojna 30-letnia

Nowożytność
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 2418 razy