Test

ADSK

Pytanie 1
1. Dysk twardy tylko z jedną partycją rozszerzoną może zostać podzielony maksymalnie na:
b. 7 partycji na system i dane
a. 4 partycje na system i dane
d. 16 partycji na system i dane
c. 8 partycji na system i dane
Pytanie 2
2. Systemy unixowe uruchamiamy w trybie jedno-użytkownikowym (single) na przykład wtedy gdy chcemy:
c. zapobiec ładowaniu źle działających skryptów startowych
b. zalogować się z konsoli na konto administratora, gdy zapomnieliśmy hasła
d. dokonać naprawy uszkodzonego sprzętu
a. administrować użytkownikami systemu
Pytanie 3
3. “Active Directory” to jest firmowa nazwa realizacji poprzez firmę Microsoft protokołu:
c. X 500
b. LDAP
d. SOAP
a. X 400
Pytanie 4
4. Formatowanie wysokopoziomowe dysku magnetycznego polega na:
a. przygotowaniu pamięci dyskowej do pracy z konkretnym systemem operacyjnym
b. nagraniu struktury sektorów na ścieżkach
d. wszystkie pozostałe opcje są prawdziwe
c. nagranie ścieżek na aktywnych powierzchniach pamięci dyskowej
Pytanie 5
5. Protokół RIP wybiera dla pakietów:
a. trasę najkrótszą i najmniej obciążoną
c. trasę najkrótszą, na której występuje najmniejsze opóźnienie
b. trasę przechodzącą przez najmniejszą liczbę routerów
d. trasę najmniej obciążoną
Pytanie 6
6. Adres IPv6 ma długość:
c. 64 bajtów
b. 32 bitów
d. 128 bitów
a. 32 bajtów

Powiązane tematy