Test z Wiedzy o społeczeństwie

Bank Światowy - geneza, cele, organy, instytucje

Pytanie 1
BŚ jest międzynarodową organizacjach w ramach ONZ
Pytanie 2
Gdzie i kiedy ustanowiono BŚ?
Pytanie 3
Rozpoczęcie działalności BŚ
Pytanie 4
Cele BŚ (kilka odpowiedzi):
Pytanie 5
Organ składający się z gubernatorów i ich zastępców
Pytanie 6
Organ składający się z 25 osób, które zajmuje się bieżącymi sprawami
Dalej