Test z Biologii

Test

Pytanie 1
Rozwój osobniczy dzieli się na:
Pytanie 2
Dojrzałość dzieli się na:
Pytanie 3
Choroby przenoszone drogą płciową...
Pytanie 4
Choroby cywilizacyjne...
Pytanie 5
Cechy gatunkowe dzielą się na:
Pytanie 6
Cechy gatunkowe człowieka:
Dalej