Czy jesteś dobrym matematykem ? test

Czy jesteś dobrym matematykem ?, test z matematyki

Dzięki temu testu sprawdzisz czy jesteś dobrym matematykem

5 pytań Matematyka jan.duchnowski1@wp.pl