Test niesklasyfikowane

Anatomia - kończyna górna i dolna

I i II termin plus kilka innych pytań z baz
Ilość pytań: 210 Rozwiązywany: 27000 razy