BIM 2019

Pytanie 1
1. Prostatic gland (prostata):
Pytanie 2
Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
Pytanie 3
Wtórnie położone zaotrzewnowo są:
Pytanie 4
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących lungs (pulmones):
Pytanie 5
Wybierz prawidłowe stwierdzenie
Pytanie 6
Do pomocniczych mięśni wdechowych zaliczamy:
Dalej