Test niesklasyfikowane

Dzielenie przez dwa

Sprawdzian umiejętności z dzielenia przez 2 w zakresie 100.
Ilość pytań: 2 Rozwiązywany: 1181 razy