Test z Medycyny

Leki wymiotne i przeciwwymiotne

Pytanie 1
Do leków wymiotnych należą:
Pytanie 2
Apomorfina podana dożylnie od razu wywołuje wymioty, jednak dawna powyżej ilu mg powoduje depresję oddechową i nadmierne wymioty?
Pytanie 3
Czym można odwrócić objawy przedawkowania apomorfiny?
Pytanie 4
Emetyna ma działanie:
Pytanie 5
Apomorfina jest:
Pytanie 6
W CINV stosuje się antagonistów receptorów:
Dalej