Test z Biologii

Test z roślin

Pytanie 1
Komórka jest:
Pytanie 2
woreczek pyłkowy roślin nasiennych jest odpowiednikiem
Pytanie 3
owoc której rośliny nie jest orzechem?
Pytanie 4
najwyżej uorganizowane nagonasienne o kwiatach obupłciowych,charakteryzujące się obecnościa naczyń w drewnie ,to:
Pytanie 5
komórki roślinne:
Pytanie 6
podwójne zapłodnienie
Dalej