Pytania do prezentacji

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Pytania do prezentacji znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Jak policzyć bilans handlowy?
Pytanie 2:
Jaką wartość miał eksport Polski w 2018 r.?
Pytanie 3:
Jakie kraje pozaeuropejskie są głównymi partnerami Polski w imporcie?
Pytanie 4:
Gdzie znajduje się największy port morski w Europie?