Powitania i pożegnania po niemiecku

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Powitania i pożegnania po niemiecku znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Wie geht's?
Pytanie 2:
Wo wohnst du?
Pytanie 3:
Wie alt bist du?
Pytanie 4:
Odmiana czasownika mögen. Połącz odpowiednio osobę z czasownikiem.
Pytanie 5:
Przyporządkuj odpowiednio powitania lub pożegnania oficjalne i nieoficjalne
Pytanie 6:
Końcówki czasownika. Połącz odpowiednio osobę z końcówką czasownika
Pytanie 7:
Przetłumacz: Nie lubię sportu.
Pytanie 8:
Przetłumacz: Nie pochodzę z Polski.