Test z Chemii

Atomy i cząsteczki

Opis testu

chemia klasa 7

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Atomy i cząsteczki znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Dobierz w pary