Test z Historii

W Rzeczypospolitej Szlacheckiej

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście W Rzeczypospolitej Szlacheckiej znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Który dokument wprowadził w Polsce demokrację szlachecką?
Pytanie 2:
Połącz w pary warstwy szlacheckie z odpowiednim opisem.
Pytanie 3:
Jak nazywało się wielkie gospodarstwo szlacheckie?
Pytanie 4:
Które miasto w XVI wieku było największym portem Rzeczypospolitej?
Pytanie 5:
Napisz, w którym roku odbył się Hołd Pruski. Wpisz tylko cyfry.
Pytanie 6:
Połącz w pary pisarza z dziełem lub cytatem, który napisał.
Pytanie 7:
Wskaż przyczyny zawarcia unii lubelskiej.
Pytanie 8:
Unia lubelska połączyła Polskę i Litwę w nowe państwo - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Napisz, w którym roku miało miejsce to wydarzenie. Wpisz tylko cyfry.
Pytanie 9:
W Rzeczypospolitej mieszkało wiele narodów. Połącz je z religią, którą wyznawały.
Pytanie 10:
W Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów Europy, obowiązywała tolerancja religijna. Który dokument ją gwarantował?
Pytanie 11:
Czym była wolna elekcja?
Pytanie 12:
Kto w 1573 r. został pierwszym władcą elekcyjnym?