Test

"Kolokwium" z immunologii

Pytanie 1
Cytokiny to
białka produkowane w wątrobie, mające charakter wielkocząsteczkowych polimerów
białka o mniejszych cząsteczkach, występujące w osoczu krwi w kilku głównych podtypach: alfa-1, alfa-2, beta i gamma
białka wpływające na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej
Pytanie 2
Test radioimmunosorbentu RIST - do czego służy?
Pytanie 3
Antygeny to:
białka
cukrowce lub białka
tłuszcze i białka
tłuszcze lub cukrowce
Pytanie 4
Jądro o określonej liczbie nukleonów to:
nukleoid
nukleosom
nuklid
nukleozyd
Pytanie 5
W jakim żelu przeprowadza się najczęściej reakcję precypitacji?
Pytanie 6
Do głównych układów grupowych krwinek czerwonych należą układy:
A, B, AB, 0, Rh+, Rh-
AB0, MNSs, Lewis , Rh
A, B, AB, 0

Powiązane tematy