Test z Biologii

"Kolokwium" z immunologii

Pytanie 1
Cytokiny to
Pytanie 2
Test radioimmunosorbentu RIST - do czego służy?
Pytanie 3
Antygeny to:
Pytanie 4
Jądro o określonej liczbie nukleonów to:
Pytanie 5
W jakim żelu przeprowadza się najczęściej reakcję precypitacji?
Pytanie 6
Do głównych układów grupowych krwinek czerwonych należą układy:
Dalej