Test z języka angielskiego

Oposy boże

Pytanie 1
W uprawie młodszej
Pytanie 2
Młodnik powstaje z
Pytanie 3
Które gatunki mogą być gatunkami przedplonowymi
Pytanie 4
Zaproponuj rębnię na siedlisku LG. Drzewostan rębny – Jd 9 Św 1 Bk 1, bieżący przyrost miąższości 4 m3/ha planowany typ drzewostanu następnego cyklu – Jd o budowie jednopiętrowej
Pytanie 5
Intensywność trzebieży według schematu: umiarkowana – silna – słaba stosuje się
Pytanie 6
Podczas trzebieży w drzewostanach sosnowych naturalny stopień zadrzewienia można obniżyć do
Dalej