Test z Biologii

Nasionka

Pytanie 1
Odziedziczalność;
Pytanie 2
Różnica selekcyjna;
Pytanie 3
Genetyka mendlowska (klasyczna)
Pytanie 4
.Budowa, dziedziczenie i lokalizacja DNA w komórce roślinnej.
Pytanie 5
Izoenzymy
Pytanie 6
Zalety izoenzymów
Dalej