AF0002

Pytanie 1
Techniczny koszt wytworzenia to:
Pytanie 2
Jeżeli na wykresie ceny linia średniej krótkoterminowej przebija linię średniej długoterminowej od dołu to:
Pytanie 3
Pytanie 4
Dla określenia kosztu kapitału własnego w spółkach publicznych stosuje się:
Pytanie 5
Zasada harmonizacji źródeł finansowania postuluje aby:
Pytanie 6
Klauzula wykonalności:
Dalej