17/18 kolos bchemia 1 termin

Pytanie 1
1. Występujące w gazach bojowych tabun i sari hamują aktywność enzymu
Pytanie 2
Substratem dla aminotransferazy glutaminianowej NIE jest
Pytanie 3
Do reakcji polimerazy DNA potrzebny jest:
Pytanie 4
Która z wymienionych witamin jest aromatyczna
Pytanie 5
Które z wymienionych mają swoje receptory jądrowe
Pytanie 6
57- letni pacjent krwawił z przewodu pokarmowego po zrobieniu mu kolonoskopii zobaczono że nie ma przerzutów do węzłów chłonnych. Który z wymienionych markerów nowotworowych nadaje się do monitorowania później
Dalej