Test z języków obcych

czasowniki j. łaciński

Test zawiera znajomość koniugacji czasowników w języku łacińskim
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 2855 razy