Administracja i bezpieczenstwo systemów informatycznych test

Administracja i bezpieczenstwo systemów informatycznych, test z informatyki

zagadnienie dotyczące rozpoznawania ataków na komputery. nauka wirusów ich typów zasada działania zwalczanie. przekazywanie kluczy dostępu po obiekcie. zasada bezpieczeństwa informacji , uwierzytelnienia kodow dostepu

77 pytań Informatyka adam2000