Test z języka polskiego

Antonimy, homonimy, synonimy

Pytanie 1
Antonimy to wyrazy ...
Pytanie 2
Ukarzę czy ukażę ?
Pytanie 3
Termin antonim również posiada swój antonim, jest nim ?
Pytanie 4
Synonim wyrażenia ożenić się to ...
Pytanie 5
Permisywny oznacza również ?
Pytanie 6
Zaznacz homonimy słowa babka.
Dalej