Test

Jednomiany

Pytanie 1
Wykonaj działanie:

4x(x-1)-2(2x²-1)
-4x+2
Pytanie 2
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
6a²-12ab
6a(a+2b)
Pytanie 3
Zredukuj wyrazy podobne:
-4x+2y-7-3x+7
-7x+2y
Pytanie 4
przedstaw w postaci jednomianów pola niebieskich figur
1/3a*1/3a

Powiązane tematy