Test biograficzne

Jan Paweł II

Życiorys Karola Wojtyły
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 7676 razy