Test z Chemii

Atom i cząsteczka

Pytanie 1
Dyfuzja to:
Pytanie 2
Z jakich elementarnych części skłąda się jądro atomu?
Pytanie 3
Ile wynosi w przybliżeniu masa atomowa tlenu?
Pytanie 4
Podaj wartość masy cząsteczkowej wody.
Pytanie 5
Podaj wartość masy cząsteczkowej tlenku węgla (IV).
Dalej