Autoportrety malarzy polskich test

Autoportrety malarzy polskich, test z historii sztuki

Test ma sprawdzać wiedzę ucznia ze znajomości autoportretów malarzy polskich. Stworzyłam go przygotowując się do matury.

16 pytań Historia sztuki historiasztuki