Test z lektury szkolnej

Kamienie na szaniec - test znajomości lektury

Pytanie 1
Jak nazywała się drużyna harcerska do której należeli głównie bohaterowie utworu?
Pytanie 2
Pod Dębem Wielkim niemieckie samoloty zbombardowały:
Pytanie 3
Jaki pseudonim nosił Leszek Domański - harcmistrz i profesor geografii w kimnazjum im. Stefana Batorego?
Pytanie 4
Kim był ojciec Alka?
Pytanie 5
Gdzie rozstrzelano ojca Alka?
Pytanie 6
Przy jakiej ulicy mieściła się siedziba PLANu?
Dalej