Test z historii

Europa po kongresie wiedeńskim

Zwołanie Kongresu, główne decyzje, święte przymierze, sprawa polska na kongresie, wielkie księstwo poznańskie, wolne miasto kraków, królestwo polskie, gospodarka Królestwa Polskiego, społeczeństwo po kongresie wiedeńskim, nowe ideologie, ruchy narodowe na początki XIXw, wojna Greków o niepodległość, Rosja,
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 27286 razy

Powiązane z tym testem

Gospodarka Królestwa Kongresowego
Gospodarka Królestwa Polskiego utowrzonego na Kongresie Wiedeńskim(1814-1815). Geneza powstania. W 1813r. po nieudanej wyprawie Napoleona na Rosję(1812) ziemie Księstwa Warszawskiego zajęły wojska rosyjskie. Faktyczną władzę przejęła Rada Najwyższa Tymczasowa, kierowana przez generała-gubernatora Wasilija Łanskoja. W marcu 1814r. książe Adam Czartoryski przedstawił carowi Rosji propozycję utworzenia Polski związanej z Rosją. W lutym 1815r. tytułu księcia warszawskiego zrzekł się August Fryderyk. Tak się zaczęło. Co jednak z gospodarką? Sprawdźmy!
Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach
Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej,
WOS społeczeństwo LO
Test zawiera pytania z działu SPOŁECZEŃSTWO (rodzina,naród,problemy,kultura życia,obywatel)
Geomatyka
Test GIS
Polska w dobie rozbiorów
Test pozwalający świetnie przygotować się do egzaminów na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia takie jak: Podział Ziem Rzeczypospolitej, Księstwo Warszawskie, System Władz, Królestwo Polskie w okresie konstytucyjnym, Powstanie Listopadowe, Wielkie Księstwo Poznańskie, Powstanie Styczniowe, Autonomia Galicji, Uwłaszczenie chłopów, Prawo i Sąd pod zaborami, I wojna Światowa
Społeczeństwo cz. 4 - matura z wosu
Test przygotowujący do matury z WOS-u.