Test z informatyki

Access

test wiedzy o programie Microsoft Access
Ilość pytań: 2 Rozwiązywany: 6099 razy