Access test

Access, test z informatyki

test wiedzy o programie Microsoft Access

2 pytań Informatyka sylweczkap1202