Test z Geografii

Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie

Pytanie 1

Jaką powierzchnię ma Afryka? ( podaj tylko liczbę, w mln km kwadratowych)
Pytanie 2
Z jakiej orogenezy pochodzą góry Przylądkowe i góry Smocze? A z jakiej góry Atlas
Pytanie 3
Jak płyną rzeki w klimacie podrównikowym?
Pytanie 4
Przez co jest zaburzony układ klimatów i stref roślinności?
Pytanie 5
Jaki to klimat?

Na tych obszarach rośnie makia, typowymi glebami dla tego obszaru są gleby cynamonowe.
Pytanie 6
Ile osób zamieszkiwało Afrykę w 2009 roku?
Dalej