Zasady pisowni ó i u, rz i ż oraz ch, h.

Pytanie 1
Ó wymienia się na:
Pytanie 2
Ó piszemy w zakończeniach:
Pytanie 3
Wybierz wyrazy, które nie obowiązuje żadna reguła ortograficzna:
Dalej