Czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej test

Czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, test z historii

Zakres materiału obejmuje lata 1944-1989.

12 pytań Historia Loocek