Książki Nory Roberts

Pytanie 1
Z jakiego kraju pochodzi Nora Roberts?
Pytanie 2
W jakich latach zostały napisane jej książki?
Pytanie 3
Pytanie 4
Jacy bohaterz
Dalej