Test

aisde lab 5

Pytanie 1
Algorytm Prima:
po dodaniu każdej krawędzi wymaga sprawdzenia czy nie powstał cykl
sukcesywnie dodaje krawędzie do drzewa, aż powstanie drzewo rozpinające
usuwa krawędzie odrzucone aż zostanie odpowiednie drzewo
jego złożoność obliczeniowa zależy od ilości krawędzi
Pytanie 2
Algorytm Kruskala:
usuwa krawędzie odrzucone aż zostanie odpowiednie drzewo
po dodaniu każdej krawędzi wymaga sprawdzenia czy nie powstał cykl
jego złożoność obliczeniowa zależy od ilości krawędzi
sukcesywnie dodaje krawędzie do drzewa, aż powstanie drzewo rozpinające
Pytanie 3
Algorytm Floyda:
czy wagi NIE moga byc ujemne
czy czas trwania algorytmu zalezy bardziej od wiercholkow niz krawedzi
czy algorytm po skonczeniu dzialania daje w wyniku dlugosci cykli
czy najlepiej implementowac na macierzy
Pytanie 4
Algorytm Kruskala:
Przed dodaniem każdej krawędzi wymaga sprawdzenia, czy nie powstanie cykl
konsekwentnie dodaje krawędzie do jednego drzewa, aż stanie się ono drzewem rozpinającym
Algorytm polega na usuwaniu z grafu krawędzi o najwyższej wadze tak długo, aż zostanie drzewo rozpinające
ma złożoność obliczeniową zależną od liczby krawędzi grafu
Pytanie 5
Algorytm Floyda w stosunku do DIjkstry
działa niezależnie od liczby krawędzi grafu
może znajdować długości cykli
może działać dla krawędzi o ujemnych wagach
może działać nieprawidłowo dla grafu o wagach dodatnich nienaturalnych
Pytanie 6
Algorytm Dijkstry nie nadaje sie do szukania najkrotszych sciezek:
w grafach planarnych
w grafach zawierajacych cykle
w grafach skierowanych

Powiązane tematy