Test z Fizyki

Fizyka - test abcd 120 pytań

Pytanie 1
Pęd ciał jest niezależny od jego (pytanie sporne)
Pytanie 2
Mała stalowa kulka pływa w pojemniku z rtęcią wypełnionym do połowy. Kiedy do pojemnika zostaje dolana woda to:
Pytanie 3
Aby wyznaczyć masę planety o promieniu równym promieniowi Ziemi astronauta upuszcza spoczywające początkowo ciało. Kiedy ciało uderza w powierzchnię jego prędkość jest 4x większa od prędkości jaką uzyskałoby po upuszczeniu z takiej samej wysokości na Ziemi. Ile razy masa planety jest większa od masy Ziemi?
Pytanie 4
Cząstka 1 naładowana ładunkiem q1 oraz cząstka 2 naładowana ładunkiem q2 leżą na tej samej osi X. Położenie cząstki 1 x = alfa a cząstki 2 x=2alfa. Aby siła działająca na trzecią naładowaną cząstkę umieszczoną w x = 0 była zerowa q1 i q2 musi łączyć zależność „q2=”:
Pytanie 5
Praca potrzebna do zatrzymania poruszającego się obiektu jest równa:
Pytanie 6
Pole elektryczne wywiera na dipol moment siły wtedy i tylko wtedy, jeżeli:
Dalej