Test z Geografii

AStronomia i mapyI i II dział

Pytanie 1
Dopisz obok cechy południk lub równoleżnik
Pytanie 2
Napisz obok długość lub szerokość
Pytanie 3
Generalizacja to
Pytanie 4
Która skala jest najmniejsza
Pytanie 5
Które 2 cechy dotyczą planu
Pytanie 6
Bardzo szczegółowa mapa niedużego terenu to mapa
Dalej