Test biograficzny

Mikołaj Rej

Pytanie 1
Mikołaj Rej urodził się w roku
Pytanie 2
W Poczet uczniów Akademii Krakowskiej zostal zapisany w roku :
Pytanie 3
Mikołaj pisał w języku:
Pytanie 4
Mikołaj założył miasta :
Pytanie 5
W 1531 roku ożenił sie z :
Dalej