Test z Geografii

Arktyka na rozgrzewkę

Pytanie 1
Ile wynosi powierzchnia Arktyki definiowana kołem podbiegunowym północnym w mln km kw
Pytanie 2
Granicę klimatyczną Arktyki wyznacza izoterma najcieplejszego miesiąca
Pytanie 3
Zaznacz spośród cech 3 odnoszące się do klimatu Arktyki
Pytanie 4
Zaznacz dwie cechy arktycznej masy powietrza
Pytanie 5
Dopisz nazwę wiatru do rejony jego występowania
Pytanie 6
połącz rodzaj lodu z jego opisem
Dalej