Testy z chemii

Strona 2

opis charakterystycznych reakcji dla wszystkich katoionów grup I-V. Na podstawie książki "Chemia Analityczna" J.Minczewskiego i Z. Marczenki
Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery
chemia klasa 7
Biochemia I egzamin Dobryszycki
Test zawiera pytania z biochemii o enzymy i witaminy.
powtórzenie wiadomości
Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.

Cad

kolokwium
REKLAMA