Testy z prawa

Strona 1

Pytania obejmują zagadnienia z książek Witolda Maisla "Archeologia prawna Polski", "Archeologia prawna Polski"; zbiory Muzeum miasta Poznań, obiekty na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Stary rynek w Poznaniu; wykłady
Zasadniczo źródłem pytań w teście jest książka J. Zimmermanna "Prawo administracyjne".
123
Test ze znajomości Kodeksu Karnego
Część ogólna
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa
Test KPA, pytania ze znajomośći kodeksu postępowania administracyjnego.
Kolokwium 13.12.2013 z przedmiotu ochrona własności intelektualnej. Sem.3 MBM, PWr.

Kpk

Kodeks postępowania karnego

Kpk

kpk
kpk część 2
11-01-2019
test dotyczy zagadnień związanych z prawem handlowym we Francji, Niemczech oraz w porządku anglosaskim - Anglia i USA, w porównaniu z Polskim Prawem Handlowym.
REKLAMA

Popularne tagi

prawoadministracyjne owi mbm