Testy i quizy zawodowe

Strona 2

Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
Test na Egzamin kwalifikacji zawodowych "Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych", kwalifikacja B9. Pytania ze stycznia 2016
Zbiór testów i materiałów dydaktycznych z zakresu znajomości BHP.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (WCh PWr)

BHP

Test zawiera pytania z BHP i ergonomii, ogólne i górnicze.
Pytania egzaminacyjne na CKZ. Prawo cywilne
Test z prawa socjalnego. Test kompetencji zawodowych - transport.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
REKLAMA