Fiszki

NLPZ

Test w formie fiszek Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 10301 razy
N-acetylo-4-fenylochinoimina jest hepatotoksycznym metabolitem:
Paracetamolu
Diklofenaku
Naloksonu
Nalmefenu
Ibuprofenu
Paracetamolu
Objawami przedawkowania salicylanów jest
Szum w uszach
Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Zawroty głowy
Kwasica metaboliczna
Nudności, wymioty
Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Które stwierdzenie jest prawidłowe
E. A i C prawidłowe
A. W terapii umiarkowanego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego skuteczność sulfasalazyny i mesalazyny jest podobna
D. A i C prawidłowe
C. Sulfasalazyna może wywołać efekt neurotoksyczny
B. Z pochodnych kwasu 5-aminosalicylowego w terapii RZS stosuje się sulfasalazynę lub olsasalazynę
A. W terapii umiarkowanego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego skuteczność sulfasalazyny i mesalazyny jest podobna
Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie
Choroby zatorowo-zakrzepowe są przeciwskazaniem do celekoksybu
Dna moczanowa nie jest przeciwskazaniem dla aspiryny
Największe ryzyko działania hepatotoksycznego jest związane ze stosowaniem diklofenaku
Przyczyną astmy indukowanej aspiryną jest nasilona synteza LTC4 w eozynofilach wskutek blokady PGE2
Działanie nefrotoksyczne NLPZ jest efektem hamowania aktywności COX1 i/lub COX2 co prowadzi do zahamowania syntezy PG w nerkach
Dna moczanowa nie jest przeciwskazaniem dla aspiryny
Który z wymienionych leków nie powoduje owrzodzeń błony śluzowej żołądka
A. Sulindak
C. Ketoprofen
B. Ibuprofen
E. A i B prawidłowe
D. Piroksykam
B. Ibuprofen
Które stwierdzenie dotyczące działania antyagregacyjnego NLPZ jest poprawne
B. Działanie takie mają nieselektywne inhibitory COX, jak i selektywne inhibitory COX2
D. Spośród NLPZ jedynie kwas acetylosalicylowy wywołuje nieodwracalny efekt antyagregacyjny
A. Wszystkie nieselektywne inhibitory COX wywołują efekt antyagregacyjny
C. W terapii chorób zatorowo-zakrzepowych wśród NLPZ stosowany jest kwas acetylosalicylowy, bo tylko ten lek wywołuje efekt antyagregacyjny
E. B i D prawidłowe
A. Wszystkie nieselektywne inhibitory COX wywołują efekt antyagregacyjny
Niesteroidowe leki przeciwzapalne najsilniej osłabiają hipotensyjne i naczynioochronne działanie następujących leków
Antagonistów wapnia
Beta-adrenolityków
Sartanów
Diuretyków
Inhibitorów ACE
Diuretyków
Wśród zastosowań terapeutycznych dla indometacyny znajdują się
C. Gorączka w przebiegu ziarnicy złościwej
A. Ostry napad dny moczanowej
D. A, B, C prawidłowe
B. Niezarośnięty przewód tętniczy Botalla
E. A, B i C nieprawidłowe
D. A, B, C prawidłowe
Infliksymab – przeciwciało monoklonalne IgG1 – posiadające wysokie powinowactwo do TNFalfa – posiada zastosowanie w terapii
D. Choroby Leśniewskiego-Crohna
A. Chorób rozrostowych przewodu pokarmowego
E. Prawidłowe C i D
C. RZS
B. Gruźlicy
E. Prawidłowe C i D
N-acetylocysteina jest antidotum podawanym w przypadku zatrucia
Morfiną
Kodeiną
Diklonefakiem
Metronidazolem
Paracetamolem
Paracetamolem
Zastosowanie ibuprofenu może wpływać na skuteczność terapeutyczną
D. A i C
B. Inhibitorów konwertazy
E. A, B i C
C. Doustnych leków hipoglikemicznych
A. Doustnych leków przeciwbólowych
E. A, B i C
Które z niżej wymienionych leków przeciwbólowych w najmniejszym stopniu uszkadza śluzówke żołądka
C. Diklofenak
E. B i D
A. Ketoprofen
D. Paracetamol
B. Indometacyna
D. Paracetamol
Mechanizm działania przeciwbólowego nefopamu polega na
Pobudzeniu receptorów opioidowych
Pobudzeniu wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny
Brak prawidłowej odpowiedzi
Hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny
Blokowaniu receptorów opioidowych
Hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny
14. Które stwierdzenie dotyczące działania przeciwzapalnego wymienionych leków jest prawdziwe(ta sama droga podania, te same dawki terapeutyczne)
E. A i C
B. Acetaminofen(paracetamol) działa silniej niż ibuprofen
A. Ketoprofen działa silniej niż indometacyna
D. Sulindak działa silniej niż indometacyna
C. Fenylbutazon działa silniej niż piroksykam
C. Fenylbutazon działa silniej niż piroksykam
Które z wymienionych efektów nie wywołuje febuksostat
Częściowy zanik guzków dnawych
Zahamowanie kwasu moczowego
Zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi
Zahamowanie progresji zapalenia stawów w przebiegu dny moczanowej
Zwiększone wydalanie kwasu moczowego
Zwiększone wydalanie kwasu moczowego

Powiązane tematy

#nlpz

Inne tryby