Pytania i odpowiedzi

NLPZ

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Ilość pytań: 42 Rozwiązywany: 10300 razy
Pytanie 1
N-acetylo-4-fenylochinoimina jest hepatotoksycznym metabolitem:
Paracetamolu
Pytanie 2
Objawami przedawkowania salicylanów jest
Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Pytanie 3
Które stwierdzenie jest prawidłowe
A. W terapii umiarkowanego zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego skuteczność sulfasalazyny i mesalazyny jest podobna
Pytanie 4
Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie
Dna moczanowa nie jest przeciwskazaniem dla aspiryny
Pytanie 5
Który z wymienionych leków nie powoduje owrzodzeń błony śluzowej żołądka
B. Ibuprofen
Pytanie 6
Które stwierdzenie dotyczące działania antyagregacyjnego NLPZ jest poprawne
A. Wszystkie nieselektywne inhibitory COX wywołują efekt antyagregacyjny
Pytanie 7
Niesteroidowe leki przeciwzapalne najsilniej osłabiają hipotensyjne i naczynioochronne działanie następujących leków
Diuretyków
Pytanie 8
Wśród zastosowań terapeutycznych dla indometacyny znajdują się
D. A, B, C prawidłowe
Pytanie 9
Infliksymab – przeciwciało monoklonalne IgG1 – posiadające wysokie powinowactwo do TNFalfa – posiada zastosowanie w terapii
E. Prawidłowe C i D
Pytanie 10
N-acetylocysteina jest antidotum podawanym w przypadku zatrucia
Paracetamolem
Pytanie 11
Zastosowanie ibuprofenu może wpływać na skuteczność terapeutyczną
E. A, B i C
Pytanie 12
Które z niżej wymienionych leków przeciwbólowych w najmniejszym stopniu uszkadza śluzówke żołądka
D. Paracetamol
Pytanie 13
Mechanizm działania przeciwbólowego nefopamu polega na
Hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny
Pytanie 14
14. Które stwierdzenie dotyczące działania przeciwzapalnego wymienionych leków jest prawdziwe(ta sama droga podania, te same dawki terapeutyczne)
C. Fenylbutazon działa silniej niż piroksykam
Pytanie 15
Które z wymienionych efektów nie wywołuje febuksostat
Zwiększone wydalanie kwasu moczowego

Powiązane tematy

#nlpz