Fiszki

BCHM 2015/2016 - 2018/2019 (I T)

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 972 Rozwiązywany: 35927 razy
1. Kwas nasycony 12 węgli jaki to:
d. palmitynowy
c. oleinowy
laurynowy
b. mistrynowy
laurynowy
2. DNAza-1 to:
a. hydrolaza
b. liaza
c. syntetetaza
d. transferaza
a. hydrolaza
3. Po ekspozycji DNA na promieniowanie ultrafioletowe obserwuje się:
d. mutacje o typie transpozycji
c. mutacje o typie delecji
a. tworzenie się dimerów purynowych
b. tworzenie się dimerów pirymidynowych
b. tworzenie się dimerów pirymidynowych
4. W porfiriach skórnych dochodzi do uszkodzenia skóry na skutek reakcji wolnorodnikowych katalizowanych przez światło i gromadzące się porfiryny. W związku z tym ma sens podawanie:
a. witaminy B1, która poprawia metabolizm komórek i umożliwia lepszą regenerację komórek skóry
d. β-karotenu, który jest zmiataczem wolnych rodników i chroni przed nimi skórę
c. witaminy A, która działa antyoksydacyjnie i stymuluje różnicowanie się komórek w kierunku keratynocytów
b. witaminy B 12 i kwasu foliowego w związku ze zwiększonym obrotem komórkowym
d. β-karotenu, który jest zmiataczem wolnych rodników i chroni przed nimi skórę
5. Hemoproteinami są:
b. katalaza
c. syntetaza cytrynianowa
d. wszystkie wymienione
a. anhydraza węglanowa
b. katalaza
6. Dicer nie posiada domeny:
d. wiążącej dsDNA
a. wiążącej dsRNA
c. PAZ
b. helikazowej
d. wiążącej dsDNA
7. Syntetaza PRPP jest:
b. aktywowana przez AMP, a hamowana przez GMP
a. aktywowana przez GMP,a hamowana przez AMP
c. hamowana przez AMP i GMP
d. aktywowana przez AMP i GMP
c. hamowana przez AMP i GMP
12. Punkt izolelektryczny lizyny wynosi i tu podane Kalfa1, Kalfa2, Kalfa3:
c. 5,54
b. 7,22
a. 9,74
a. 9,74
13. Wiązania kowalencyjne są najsilniejszymi więzami utrzymującymi strukturę cząsteczki. Największą energię w cząsteczkach o znaczeniu biologicznym posiada wiązanie:
b. C=S
c. C=C
d. C=O
a. O=O
d. C=O
14. Prawdziwe jest zdanie:
a. kwas pantoinowy jest częścią kwasu pantotenowego
c. CoA zawiera etanolocoś tam
b. kwas pantotenowy jest częścią kwasu pantoinowego
d. kolejna bzdura o CoA
a. kwas pantoinowy jest częścią kwasu pantotenowego
15. Które hormony hamują cyklazę adenylową:
b. ACTH i adrenalina
c. adrenalina i kortyzol
d. kortyzol i somatostatyna
a. angiotensyna II i acetylocholina
a. angiotensyna II i acetylocholina
16. Co się dzieje jako pierwsze od razu po zadziałaniu hormonu na receptor związany ze szlakiem cAMP
a. aktywacja cyklazy adenylowej
c. aktywacja kinaz
d. aktywacja białek G
b. Powstanie cAMP i 5AMP
d. aktywacja białek G
17. Do związków fosforanowych o niskiej energii zaliczamy estry fosforanowe (WW):
4) cukrów prostych
3) aminoalkoholi
1) glicerolu
5) nukleotydy monofosforanowe
2) inozytolu
4) cukrów prostych
3) aminoalkoholi
1) glicerolu
5) nukleotydy monofosforanowe
2) inozytolu
18. Tworzenie desmozyny:
d. 1 lizyna i 3 allizyny przez reduktazę desmozynową
b. 3 lizyna i 1 allizyna przez syntazę desmozynową
c. 1 lizyna + 3 allizyny przez synteza desmozynową
a. 1 lizyna + 3 allizyny nieenzymatycznie
a. 1 lizyna + 3 allizyny nieenzymatycznie
19. IgM wskaż prawdę:
IgM ma stałą sedymentacji 19S i bierze udział w opsonizacji pośrednio

Powiązane tematy

Inne tryby