BCHM 2015/2016 - 2018/2019 (I T)

Pytanie 1
1. Kwas nasycony 12 węgli jaki to:
Pytanie 2
2. DNAza-1 to:
Pytanie 3
3. Po ekspozycji DNA na promieniowanie ultrafioletowe obserwuje się:
Pytanie 4
4. W porfiriach skórnych dochodzi do uszkodzenia skóry na skutek reakcji wolnorodnikowych katalizowanych przez światło i gromadzące się porfiryny. W związku z tym ma sens podawanie:
Pytanie 5
5. Hemoproteinami są:
Dalej