Temat

Sprawdziany dla klasy 5

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Biologia
Historia
Geografia
Biologia
Budowa i różnorodność grzybów. Porosty
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grzyby, porosty ich cechy i budowa.
Biologia
Budowa komórki zwierzęcej
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Biologia
Cudzożywność
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Czym jest cudzożywność i jakie organizmy są cudzożywne?
Biologia
Klasa 5, dział 1 - Biologia nauka o życiu
Sprawdzian ze znajomości działu "Biologia nauka o życiu" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 5, dział 2 - Budowa i czynności życiowe organizmów
Sprawdzian ze znajomości działu "Budowa i czynności życiowe organizmów" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 5, dział 3 - Wirusy, bakterie, protisty i grzyby
Sprawdzian ze znajomości działu "Wirusy, bakterie, protisty i grzyby" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 5, dział 4 - Tkanki i organy roślinne
Sprawdzian ze znajomości działu "Tkanki i organy roślinne" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 5, dział 5 - Różnorodność roślin
Sprawdzian ze znajomości działu "Różnorodność roślin" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasyfikacja organizmów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Klasyfikacja i systematyka organizmów.
Biologia
Komórka roślinna. Inne rodzaje komórek
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Budowa i funkcjonowanie komórek roślinnych.
Biologia
Korzeń - organ podziemny rośliny
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Budowa i funkcja korzenia.
Biologia
Liść - wytwórnia pokarmu
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Budowa i funkcje liści.
Biologia
Pęd. Budowa i funkcje łodygi
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Budowa i funkcje pędu, funkcje i przekształcenia łodygi.
Biologia
Różnorodność protistów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Protisty i ich budowa.
Biologia
Samożywność
Sprawdzian z biologii dla kasy 5 szkoły podstawowej.
Biologia
Składniki chemiczne organizmów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Biologia
Składniki chemiczne organizmów
Test z biologii na podsrtawie książki nowa era "Puls Życia" klasa 5 dział 2
Biologia
Sposoby oddychania organizmów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Oddychanie komórkowe i wymiana gazowa.
Biologia
Tkanki roślinne
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podział, budowa i funkcje tkanek roślinnych.
Biologia
Wirusy i bakterie
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Znajomość bakterii, wirusów i chorób przez nich wywoływanych.
Historia
Arabowie i początki islamu
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podboje arabskie i początki islamu.
Historia
Bizancjum w czasach świetności
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie i upadek Cesarstwa bizantyjskiego, rządy Justyniana I Wielkiego.
Historia
Bogowie i mity
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
Historia
Cywilizacje Indii i Chin
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Czasy Kazimierza Wielkiego
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Czasy świetności dynastii Jagiellonów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Demokratyczne Ateny
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
Historia
Dokonania starożytnych Rzymian
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Dorobek kulturowy starożytnych Rzymian.
Historia
Epoka rycerzy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Życie i obowiązki średniowiecznego rycerstwa.
Historia
Imperium Aleksandra Wielkiego
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
Historia
Imperium Rzymskie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5.
Historia
Klasa 5, dział 1 - Pierwsze cywilizacje
Sprawdzian ze znajomości działu "Pierwsze cywilizacje" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 5, dział 2 - Starożytna Grecja
Sprawdzian ze znajomości działu "Starożytna Grecja" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 5, dział 3 - Starożytny Rzym
Sprawdzian z historii dla klasy 5, dział 3 - Starożytny rzym
Historia
Klasa 5, dział 4 - Początki średniowiecza
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Bizancjum, rozwój krajów arabskich, Królestwo Franków i jego podział. Walka kościoła z cesarstwem i wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej.
Historia
Klasa 5, dział 5 - Społeczeństwo średniowiecza
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. System feudalny, podział społeczeństwa średniowiecznego. Duchowieństwo i rola kościoła w średniowiecznej Europie. Sztuka i architektura średniowiecza.
Historia
Klasa 5, dział 6 - Polska pierwszych Piastów
Pradzieje ziem polskich, Początki państwa polskiego, Państwo Bolesława Chrobrego, Kryzys i odbudowa państwa Piastów, Panowanie Bolesława Krzywoustego.
Historia
Klasa 5, dział 7 - Polska w XIII-XV wieku
Sprawdzian z rozdziały 7 historii dla szkoły podstawowej. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki, zjednoczenie Polski i koniec dynastii Piastów na tronie Polski. Okres rządów Jagiellonów, wojny z Krzyżakami, monarchia stanowa w Polsce.
Historia
Konflikt papiestwa z cesarstwem
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rozłam chrześcijaństwa, wielka schizma wschodnia, spór między papiestwem a cesarstwem.
Historia
Kościół w średniowieczu
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rola i znaczenie kościoła, życie osób duchownych w średniowieczu. Historia i rozwój zakonów.
Historia
Kryzys i odbudowa państwa polskiego
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Polska w XI wieku. Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel i Bolesław Śmiały.
Historia
Kultura starożytnej Grecji
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
Historia
Miasta-państwa Mezopotamii
Test sprawdzający wiedzę o Mezopotamii - pierwszej cywilizacji świata, przeznaczony dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Mieszko I i początki Polski
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Mieszko I, historia powstania państwa polskiego, chrzest polski i ekspansja państwa Piastów.
Historia
Mieszko I i początki Polski
Historia
Monarchia stanowa w Polsce
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Nowe państwa w Europie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Królestwo Franków i jego późniejszy podział.
Historia
Od hieroglifów do alfabetu
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Początki chrześcijaństwa
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie chrześcijaństwa i jego wpływ na dzieje Rzymu.
Historia
Polska Bolesława Chrobrego
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Rozbicie dzielnicowe
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Podział państwa przez Bolesława Krzywoustego, jego skutki. Przybycie Krzyżaków na ziemie polskie.
Historia
Rządy Bolesława Krzywoustego
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rządy Bolesława Krzywoustego i jego testament.
Historia
Sparta i wojny z Persami
Sprawdzian wiadomości z lekcji historii dla klasy 5.
Historia
Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Starożytna Grecja, klasa 5, dział 2
Z podręcznika"Wczoraj i Dziś"
Historia
Starożytny Rzym
Historia
System feudalny
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Hołd lenny, system feudalny i społeczeństwo średniowiecza.
Historia
Sztuka średniowiecza
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Sztuka, architektura i ich rola w okresie średniowiecza.
Historia
Średniowieczne miasto i wieś
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grody, osady, mieszczanie i cechy rzemieślnicze. Funkcjonowanie osad ludzkich w epoce średniowiecza.
Historia
Unia polsko-litewska
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Koniec dynastii Piastów, unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami.
Historia
Ustrój starożytnego Rzymu
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie Rzymu i funkcjonowanie rzymskiej republiki.
Historia
W Egipcie faraonów
Historia starożytnego Egiptu, test wiedzy dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
W starożytnym Izraelu
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia
Wyprawy krzyżowe
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Walki o Ziemię Świętą i ich skutki.
Historia
Zanim powstała Polska
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Ludność terenów Polski przed pojawieniem się Słowian. Okres rozwoju plemion słowiańskich i pojawienie się Polan.
Historia
Zjednoczenie Polski
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Władysław Łokietek i jego rola w złączeniu dzielnic i odbudowie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
Historia
Życie pierwszych ludzi
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Prehistoria, ludy zbieracko-łowieckie i pierwsze ludzkie osady.
Historia
Życie w Wiecznym Mieście
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rzym w I wieku n.e., funkcjonowanie w Wiecznym Mieście.
Geografia
Klasa 5, dział 1 - Mapa polski
Test sprawdza znajomość działu "Mapa polski" dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 5, dział 2 - Krajobrazy Polski
Sprawdzian ze znajomości działu "Krajobrazy Polski" z podręcznika Planeta Nowa
Geografia
Klasa 5, dział 3 - Lądy i oceany na Ziemi
Sprawdzian z rozdziału 3 geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Lądy i oceany oraz pierwsze podróże geograficzne.
Geografia
Klasa 5, dział 4 - Krajobrazy świata
Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Pogoda, klimat, strefy klimatyczne.
Geografia
Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wyżyna Śląska - miasta, przemysł, zabytki.
Geografia
Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Geografia
Krajobraz Niziny Mazowieckiej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Cechy krajobrazu Niziny Mazowieckiej, parki narodowe, ludność i kultura.
Geografia
Krajobraz Pojezierza Mazurskiego
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Geografia
Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wyżyna Lubelska - miasta, rolnictwo, zabytki.
Geografia
Krajobraz sawanny i stepu
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Charakterystyka sawanny i stepu i różnice pomiędzy nimi.
Geografia
Krajobraz śródziemnomorski
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Cechy klimatu śródziemnomorskiego.
Geografia
Krajobraz tajgi i tundry
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Różnice pomiędzy krajobrazami tajgi i tundry.
Geografia
Krajobraz wielkomiejski Warszawy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Cechy krajobrazu wielkomiejskiego Warszawy - stolicy Polski.
Geografia
Krajobraz wysokogórski Himalajów
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Budowa, roślinność i zwierzęta zamieszkujące Himalaje.
Geografia
Krajobraz wysokogórski Tatr
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Tatry - piętra, roślinność, przyroda, turystyka.
Geografia
Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, geologia, zabytki.
Geografia
Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Charakterystyka pustyń gorących i lodowych i różnice pomiędzy nimi.
Geografia
Mapa i skala
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Czytanie map i planów.
Geografia
Odległości na mapie i w terenie - obliczanie
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5. Obliczanie odległości na mapie. Obliczanie odległości, tras i skali mapy.
Geografia
Pierwsze podróże geograficzne
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5. Odkrycia geograficzne i eksploracja nowego świata.
Geografia
Pogoda a klimat
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Co to pogoda? Składniki pogody.
Geografia
Przez lądy i oceany
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5. Globus, południki, równoleżniki, oceany i kontynenty.
Geografia
Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Geografia
W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Różnice pomiędzy lasami równikowymi a lasami strefy umiarkowanej.