Przeglądaj

Sprawdziany dla klasy 8

Sprawdziany z różnych przedmiotów dla klasy 8 szkoły podstawowej
13 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 5120 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Populacja i jej cechy.
13 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 506 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Ekosystem, biotop, biocenoza.
7 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 240 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 2088 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
8 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 183 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 210 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Grupy krwi i zasady ich dziedziczenia, konflikt serologiczny, czynnik Rh.
9 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 182 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
25 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 30990 razy
Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
35 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 12472 razy
Test z Biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej z działu 2 - "Ewolucja Życia"
30 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 15965 razy
Sprawdzian z Biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej z działu 3 - "Ekologia"
26 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 1396 razy
Sprawdzian z Biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej z działu 4 - "Człowiek i środowisko"
8 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 995 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Rodzaje konkurencji między organizmami.
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 501 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 172 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Historia badań nad ewolucją, odkrycia dotyczące powstawania gatunków.
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 192 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 735 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 319 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 1331 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
8 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 975 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
16 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 165 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Ewolucyjny rozwój człowieka.
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 150 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Jak działa dziedziczenie?
13 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 167 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 252 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
16 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 497 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
21 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 188 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
16 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 525 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 1007 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 308 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8. Pośrednie i bezpośrednie dowody na istnienie ewolucji.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 976 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8. Walka o wyzwolenie ziem okupowanych i przebieg powstania warszawskiego.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 577 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. PRL po śmierci Bolesława Bieruta, okres małej stabilizacji i fale protestów.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 335 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Europa po II wojnie światowej i początki Unii Europejskiej.
34 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 119 razy
Sprawdzian z rozdziału 1 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wybuch i przebieg II wojny światowej.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 4174 razy
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika "Wczoraj i dziś" dla klasy 8.
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3487 razy
Sprawdzian z rozdziału 3 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, żelazna kurtyna, rozpad systemu kolonialnego, konflikt na bliskim wschodzie, wspólna Europa.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2158 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Czasy powojenne, rządy Bieruta, Gomułki i Gierka.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 354 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Powstanie państwa Izrael, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, konflikt w Palestynie i rewolucja muzułmańska w Iranie.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 320 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Atak Niemiec na Polskę w 1939 roku.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 394 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Skutki II wojny światowej i nowy układ sił na świecie.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1052 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Początki rozwoju komunizmu w powojennej Polsce, zmiany ustrojowe i społeczne.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 248 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wojna zimowa, atak Niemiec na Francję i bitwa o Anglię.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 79 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Okupacja Europy, kolaboranci i holokaust.
9 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1087 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Edward gierek, jego reformy i modernizacja kraju oraz ich skutki ekonomiczne i gospodarcze.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 796 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Politycy wczesnego PRL, powstanie PZPR i stalinizm w Polsce.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 667 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Działalność konspiracyjna i partyzancka na obszarze okupowanej Polski.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 244 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Przemiany kulturowe, pacyfizm, walka z segregacją rasową i terroryzm polityczny.
17 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 360 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Upadek potęg kolonialnych, przemiany w Chinach i wojna w Korei.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 569 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Codzienność i życie w Polsce pod niemiecką okupacją.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 391 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Decyzje polityczne i ich wpływ na kształt granic Polski po II wojnie światowej.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 156 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Bitwa pod Stalingradem, bitwa na Łuku Kurskim.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 479 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Życie w państwach bloku wschodniego, śmierć Stalina i powstanie na Węgrzech.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 613 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Zimna wojna, zbrojenia i wyścig technologiczny.
10 pytań | Autor: Szymon_3000 | Rozwiązywany 4225 razy
Zadania z optyki dla klasy 8 szkoły podstawowej.
10 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 7369 razy
Sprawdzian z estrów dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej.
18 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 57746 razy
Sprawdzian z Chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wzory i cechy kwasów tlenowych i beztlenowych.
10 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 104755 razy
Sole: nazewnictwo soli i podstawowe metody otrzymywania. Sprawdzian dla klasy 8, z zagadnienia Soli.
17 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 158 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
64 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 18397 razy
Test dla liceum/technikum z działu "Człowiek w społeczeństwie" z podręcznika W centrum uwagi 1 wydawnictwa Nowa Era
21 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 13844 razy
Sprawdzian z 1 działu dla 8 klasy szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 76 razy
Sprawdzian z rozdziału 2 WOSu dla 8 klasy szkoły podstawowej. Prawa człowieka, ochrona praw człowieka, prawa nieletnich.
20 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 379 razy
Sprawdzian z rozdziału 3 wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Samorząd, gminy, powiaty, województwa, organy samorządu.
9 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 109 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Migranci i mniejszości.
13 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 508 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
6 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 195 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
14 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 329 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
7 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 126 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Patriotyzm, postawa patriotyczna, rodzaje patriotyzmu.
9 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 198 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_WOS | Rozwiązywany 203 razy
Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Struktura samorządu gminy, podział obowiązków poszczególnych organów.
14 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1497 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
15 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 697 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
14 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 999 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
15 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 755 razy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
21 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1077 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 5 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
25 pytań | Autor: 99malina99 | Rozwiązywany 137375 razy
Środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Azji.
26 pytań | Autor: paulina13xd | Rozwiązywany 77981 razy
Test sprawdzający wiedzę na temat Afryki. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i gospodarki Afrykańskiej. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.
24 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 2299 razy
Sprawdzian z geografii dla klasy 3 z obu Ameryk. Środowisko przyrodnicze, tornada, Amazonia, ludność i urbanizacja w Ameryce, Kanada i Stany Zjednoczone.
25 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 9181 razy
Sprawdzian z rozdziały 4 dla klasy 8 szkoły podstawowej.
8 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1190 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
15 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 8 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Rolnictwo, przemysł i usługi Związku Australijskiego, demografia.
10 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 0 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 2 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1631 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8.
20 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 255 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
16 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 4492 razy
Budowa geologiczna i klimat kontynentów amerykańskich. Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 7 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
17 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1350 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Tornada, cyklony tropikalne i ich skutki.
12 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 870 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
16 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1087 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
16 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 12109 razy
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
5 pytań | Autor: emka13 | Rozwiązywany 18772 razy
Planeta nowa 8, klasa 8, test, geografia

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}