Test z Historii

II Wojna Światowa

Opis testu

Dokładny i szczegółowy test, dzięki któremu sprawdzisz swoją wiedzę z tego okresu. Sprawdzian 2 Wojna Światowa polecany jest uczniom 8 klasy szkoły podstawowej.

Inne tryby testu