Temat

Sprawdziany dla klasy 6

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Język polski
Biologia
Historia
Geografia
Język polski
Pan Tadeusz klasa 6-7
Biologia
Cechy stawonogów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Gady - kręgowce, które opanowały ląd
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Lądowy tryb życia gadów, rozwój i rozmnażanie.
Biologia
Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt
W królestwie zwierząt sprawdzian dla klasy 6.
Biologia
Klasa 6, dział 2 - Od parzydełkowców do pierścienic
Sprawdzian ze znajomości działu "Od parzydełkowców do pierścienic" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 6, dział 3 - Stawonogi i mięczaki
Sprawdzian z rozdziału 3 biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy stawonogów, skorupiaki, owady, pajęczaki i mięczaki.
Biologia
Klasa 6, dział 4 - Kręgowce zmiennocieplne
Sprawdzian z rozdziału 4 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Kręgowce zmiennocieplne czyli ryby, płazy i gady.
Biologia
Klasa 6, dział 5 - Kręgowce stałocieplne
Sprawdzian z rozdziału 5 biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ptaki i ssaki, ich budowa, środowisko i ochrona.
Biologia
Mięczaki - zwierzęta, które mają muszlę
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Mięczaki, ich budowa, cechy i znaczenie.
Biologia
Owady - stawonogi zdolne do lotu
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Pajęczaki - stawonogi, które mają cztery pary odnóży
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa i życie pajęczaków.
Biologia
Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 dotyczący zagadnienia parzydełkowców.
Biologia
Płazy - kręgowce wodno-lądowe
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa, cykl życiowy i przystosowanie płazów do życia w wodzie i na lądzie.
Biologia
Przegląd i znaczenie gadów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zróżnicowane budowy gadów, ich znaczenie w przyrodzie i ochrona.
Biologia
Przegląd i znaczenie płazów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zróżnicowanie budowy płazów, ich znaczenie w przyrodzie i ochrona.
Biologia
Przegląd i znaczenie ptaków
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Odmienne środowiska życia ptaków, różnice w budowie i ochrona ptaków.
Biologia
Przegląd i znaczenie ryb
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice w budowie i zachowaniu ryb oraz ich ochrona.
Biologia
Przegląd i znaczenie ssaków
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice w budowie ciała ssaków i ich przystosowanie do środowiska. Rola ssaków w przyrodzie i dla człowieka. Ochrona ssaków.
Biologia
Ptaki - kręgowce zdolne do lotu
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy ptaków, ich środowisko życia, rozwój i rozmnażanie.
Biologia
Ryby - kręgowce środowisk wodnych
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przystosowanie ryb do środowiska wodnego.
Biologia
Skorupiaki - zwierzęta, któe mają twardy pancerz
Sprawdzian z lekcji dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Ssaki - kręgowce, które karmią młode mlekiem
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa, charakterystyczne cechy i rozwój ssaków.
Historia
Barok i sarmatyzm
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sztuka barokowa, największe dzieła i ideologia sarmatyzmu.
Historia
Demokracja szlachecka
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sejm walny i demokracja szlachecka.
Historia
Klasa 6, dział 1 - Narodziny nowożytnego świata
Sprawdzian dla klasy 6 z działu 1 pt. Narodziny nowożytnego świata.
Historia
Klasa 6, dział 2 - W rzeczypospolitej szlacheckiej
Sprawdzian z rozdziału 2 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 6, dział 3 - W obronie granic Rzeczypospolitej
Sprawdzian wiedzy z rozdziału 3 podręcznika Historia Wczoraj i dziś.
Historia
Klasa 6, dział 4 - Od absolutyzmu do republiki
Sprawdzian z rozdziału 4 podręcznika do historii dla klasy 6. Absolutyzm, monarchia parlamentarna, oświecenie i wojna o niepodległość Ameryki.
Historia
Klasa 6, dział 5 - Upadek Rzeczypospolitej
Sprawdzian z rozdziału 5 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ostatni królowie elekcyjny, rozbiory polski, sejm wielki i powstanie kościuszkowskie.
Historia
Klasa 6, dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński
Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Rewolucja francuska, rządy Napoleona i Legiony Polskie we Włoszech.
Historia
Kryzys Rzeczypospolitej
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Skutki wyniszczających wojen, egoizmu szlachty i liberum veto.
Historia
Monarchia absolutna we Francji
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Władza królewska we Francji, rządy Ludwika XIV i cechy monarchii absolutnej.
Historia
Monarchia parlamentarna w Anglii
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Monarchia parlamentarna, jej historia na przykładzie Anglii.
Historia
Nowe potęgi europejskie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Austria, Prusy i Rosja w XVIII wieku. Absolutyzm oświecony.
Historia
Odrodzenie na ziemiach polskich
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przedstawiciele renesansu w Polsce i ich dzieła.
Historia
Oświecenie w Europie
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Idee epoki oświecenia, myśliciele tego okresu oraz rozwój sztuki oświecenia.
Historia
Państwo bez stosów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wyznaniowość i tolerancja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Historia
Pierwsza wolna elekcja
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6.
Historia
Początek wojen ze Szwecją
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny, przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej ze Szwecją.
Historia
Potop Szwedzki
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przebieg i skutki potopu szwedzkiego dla Rzeczpospolitej.
Historia
Powstanie Chmielnickiego
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki powstania kozackiego.
Historia
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
Historia
Stany Zjednoczone Ameryki
Sprawdzian z historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Konflikt z Wielką Brytanią, uzyskanie niepodległości USA i rola Polaków w walce Ameryki o niepodległość.
Historia
W czasach ostatnich Jagiellonów
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Hołd pruski, wojna o Inflanty.
Historia
W folwarku szlacheckim
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Funkcjonowanie folwarku w Rzeczpospolitej, spław rzeczny zbóż.
Historia
Wojny z Rosją
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wojny z Rosją w XVI i XVII wieku, dymitriada.
Historia
Wojny z Turcją
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wybuch, przebieg i postaci związane z wojnami polsko-tureckimi.
Geografia
Czym są współrzędne geograficzne?
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Energetyka w Europie
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sposoby wytwarzania energii i różnice w jej produkcji w różnych europejskich krajach.
Geografia
Klasa 6, dział 1 - Współrzędne geograficzne
Test sprawdza znajomość działu "Współrzędne geograficzne" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 6, dział 2 - Ruchy ziemi
Test sprawdza znajomość działu "Ruchy ziemi" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy
Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Geografia
Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy
Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Geografia
Klasa 6, dział 5 - Sąsiedzi Polski
Sprawdzian z działu 5 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sąsiedzi Polski, relacje międzynarodowe i sytuacja poszczególnych państw.
Geografia
Podział polityczny Europy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Przemysł i usługi we Francji
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Gospodarka francuska i jej specyfika.
Geografia
Relacje Polski z sąsiadami
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Rolnictwo Danii i Węgier
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice pomiędzy rolnictwem Węgier i Danii. Rodzaje gleb i technologii rolniczych.
Geografia
Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Ruch obiegowy Ziemi
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Strefy oświetlenia Ziemi
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6. Strefy oświetlenia ziemi i ich wpływ na kształtowanie się stref klimatycznych.
Geografia
Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Turystyka w Europie Południowej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Współczesne problemy Ukrainy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Ziemia w Układzie Słonecznym
Test sprawdzający wiadomości z lekcji o układzie słonecznym dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Zmiany w przemyśle Niemiec
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Zróżnicowanie klimatyczne Europy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej